Pomoc pečujícím

Paliativní péče

Cílem paliativní péče je udržet kvalitu života člověka na co nejvyšší možné úrovni. Společně zajistíme vašemu blízkému všechny potřeby, aby dožil v prostředí, kde se cítí dobře.

Provedu vaši rodinu celým procesem odcházení, podpořím vás v láskyplném rozloučení, nabídnu oporu v období zármutku. V případě zájmu a dotazů k paliativní péči, mne kontaktujte.

Osobní asistence

  • Zastoupím vás v péči na předem domluvenou dobu
  • Pomohu vám při péči o vašeho blízkého
  • Naučím vás, jak zvyšovat efektivitu v péči, při běžných denních úkonech
  • Nacvičím s vámi používání pomůcek
  • Podpořím soběstačnost vašeho seniora s ohledem na jeho schopnosti a bezpečí
  • Vysvětlím, jak diagnóza ovlivňuje psychiku a komunikaci a tím život celé rodiny
  • Zkvalitním váš společný čas prožitý v lásce a smíření se se situací

Individuální plán péče

Při péči o vašeho blízkého budeme vycházet z jeho aktuálního zdravotního stavu, soběstačnosti a celkové prognózy.
Považuji za prioritu naslouchat osobním přáním, hodnotám a cílům klienta.
Společně vytvoříme plán péče, najdeme způsob, jak zkvalitnit společně strávený čas a jak v lásce a důstojně doprovodíme vašeho blízkého k závěrečnému odpočinku.

Rozlučkový rituál

Je důležité, abychom umírajícímu umožnili odejít s ujištění, že má věci dořešené a uzavřené.
Pomohu vám rozloučit se v lásce, odpuštění a ve smíření.
Provedu vás celým procesem umírání, budu vám oporou v tento náročný čas.
Umožním vám po odchodu vašeho blízkého mít pocit, že jste pro něj udělali maximum a může opravdu odpočívat v pokoji.
Rituál loučení je citlivě veden, nejčastěji individuálně.

Nabízím rozlučkový rituál pro ty, kteří se rozloučit nestačili.
Toto sezení a vedení vám pomůže lepe se vyrovnat s odchodem blízkého a rozloučit se dodatečně.

Konzultace

Osobní i online
Termín konzultace si domluvíme po telefonu nebo emailem.

720 407 531

oli.pech@seznam.cz

Ceník

Služby nejsou hrazeny pojišťovnami a ceny jsou domlouvány individuálně.

Máte zájem o newsletter? Zadejte svůj email. Jednou měsíčně si přečtete novinky k péči.

Máte zájem o newsletter? Zadejte svůj email. Jednou měsíčně si přečtete novinky k péči.